Bábkové divadlo manželov Pilátovcov

ANIMARE SILVA / z latiny – oživovať drevo /

Klasickým bábkovým divadlom chceme vniesť do dnešných čias spomienky na staré časy -
detstvo našich starých rodičov.

Bábkové divadlo je súhrnom remeselnej – výtvarnej a dramatickej zdatnosti čo nás veľmi zaujalo. Snažíme sa, aby tieto prvky boli v našich predstaveniach rovnocenné.

Drevené bábky – marionety sú detailne vypracované, oblečené v renesančných kostýmoch.

Nábytky, ktoré sa nachádzajú na javisku sú zmenšené kópie originálneho nábytku v renesančnom slohu.

Dejom nás sprevádza originálna renesančná hudba v interpretácii Juraja Korca a Ivana Čermáka, aby viac navodila dobovú atmosféru na kráľovskom dvore.

Divadlo je inšpirované historickými bábkovými divadlami, ktorých úlohou bolo vychovávať deti a naučiť ich nevtieravou formou počúvať vážnu hudbu.

Už v 18. storočí pripravovali ľahším žánrom svoje deti na svet opery – napr. tak sa hrávala „Čarovná flauta“ od svetoznámeho rakúskeho skladateľa W. A. Mozarta.

Našim cieľom je, aby sa deti oboznámili s dobovou hudbou, ktorú nemajú možnosť si bežne vypočuť v rádiu alebo v televízii. Spojením hudby s obrazom – všetko v renesančnom štýle – chceme docieliť, aby túto hudbu a kostýmy v budúcnosti vedeli priradiť k danému obdobiu.